ฟังบรรยาย “แม็คสมาร์ท” คิดสร้างสรรค์งานแฟชั่น

s__6422609

นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมฟังบรรยายการประชาสัมพันธ์โครงการ แม็คสมาร์ท (Mc SMART) ปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางด้านงานศิลปะ งานออกแบบ ตลอดจนงานแฟชั่น โดยนำวัสดุที่เหลือจากการผลิตกางเกงยีนส์แม็ค มาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีคุณค่ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกในชีวิตประจำวัน ซึ่งถือเป็นการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ ห้อง 423 และโถงอเนกประสงค์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ราชมงคลพระนคร

s__6422611 s__6422613 s__6422612

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *