พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปี 2557

 

aaBBB_0013 (6)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 8 กันยายน 2559 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

aaBBB_0013 (2) ACD_5707 ACD_5759 DSC_5580 DSC_5594 DSC_5615 DSC_5705 DSC_5745 DSC_5993 DSC_6046 DSC_6066

ACD_5690

นอกจากนี้ ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย และรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

ACD_5958

DSC_6169 DSC_6172 DSC_6176 DSC_6179 DSC_6180 DSC_6182 DSC_6188 DSC_6189 DSC_6191 DSC_6194 DSC_6196 DSC_6198 DSC_6200 DSC_6201 DSC_6203 DSC_6205 DSC_6206 DSC_6208 DSC_6210 DSC_6211 DSC_6233 ACD_5879ACD_5961

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *