นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ YMAC ประเทศสิงคโปร์

s__70623243-edit

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.จิตติมณฑน์ ปริยดำกล และนายคมชาญ โชติวรอนันต์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการเข้าร่วมโครงการ YMAC ครั้งที่ 16 ในวันที่ 2-7 ต.ค. 59 ณ ประเทศสิงคโปร์

s__70623234 s__70639620

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *