ครบรอบ 83 ปี

ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดพิธีบวงสรวงพระรูปกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ราชมงคลพระนคร (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

85031 85033

85035

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *