STRONGER TOGETHER

image

จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยมีการวางระเบิดสถานที่ต่างๆหลายจุด
ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว
กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ) จึงมีคำสั่งให้หน่วยงานต่างๆเพิ่มมาตราการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้น โดยเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมถึงสอดส่องดูแลบุคคลที่เข้ามาติดต่องาน นอกจากนี้ยังให้ข้อสังเกตดังนี้

ข้อสังเกตสำหรับวัตถุต้องสงสัย(วัตถุใดที่ควรสงสัย)
๑. ไม่เคยเห็น
๒. ไม่เป็นของใคร
๓. ไม่ใช่ที่อยู่
๔. ดูไม่เรียบร้อย
ไม่เคยเห็น : ตัวอย่างเช่น ที่ตู้เอทีเอ็ม พบถังดับเพลิง วางอยู่ข้างตู้ ซึ่งปกติแล้ว บริเวณ
ดังกล่าวจะไม่เคยมีถังดับเพลิงลักษณะดังกล่าววางอยู่
ไม่เป็นของใคร : เมื่อสอบถามประชาชนหรือคนในละแวกนั้นแล้ว ไม่พบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นของผู้ใด ไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของ
ไม่ใช่ที่อยู่ : วัตถุนั้น ไม่ควรที่จะอยู่ ณ สถานที่ตรงนั้น
ดูไม่เรียบร้อย : วัตถุสิ่งนั้นมีสภาพที่ไม่เรียบร้อย ผิดปกติ เช่น มีสายไฟโผล่ มีน้ำมันเยิ้ม มีกลิ่นน้ำน้ำมันเบนซิน เป็นต้น
อานุภาพของระเบิดแสวงเครื่อง
ระเบิดขนาด ๑ ปอนด์ :
ระยะ ๑ เมตร เสียชีวิต
ระยะ ๕ เมตร สาหัส
ระยะ ๘ เมตร ทำลายประสาทหู
ระยะ ๑๖ เมตร อาคารเสียหาย
ระยะ ๔๐ เมตร กระจกแตก
ถ้าระเบิดมีขนาดใหญ่กี่เท่าของข้างต้น อานุภาพ รัศมีการทำลายล้างก็จะเพิ่มขึ้นอีกเท่านั้น
( ระเบิด ๓ ปอนด์ ระยะ ๓ เมตร ทำให้เสียชีวิต ๑๕ เมตรสาหัส ๒๔ เมตร ทำลายประสาทหู เป็นต้น )

ข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบิดทางพัสดุไปรษณีย์ (หีบ , ห่อ)
๑. มีน้ำหนักมากเกินขนาด
๒. ซองมีลักษณะแข็ง พับงอไม่ได้
๓. ห่อพัสดุ หรือซองจดหมายมีลักษณะโป่งบวม หรือพอง ผิดปกติ
๔. ลักษณะการห่อแน่นหนาเกินควร มีเทปพันมากเกินควร
๕. อาจมีสายไฟยื่นออกมา
๖. ไม่มีชื่อ ที่อยู่ ของผู้ส่ง หรือมีแต่ไม่เคยรู้จัก
๗. มีคราบน้ำมัน หรือสีซีดจางที่ห่อกระดาษ
๘. อาจมีการเขียนข้อความ หรือติดภาพที่เรียกร้องความสนใจ
๙. เป็นจดหมายที่ไม่ได้คาดว่าจะได้รับ
๑๐. มีการติดแสตมป์มากเกินขนาด (โดยเฉพาะส่งภายในประเทศ)
๑๑. มีการทำเครื่องหมายพิเศษต่าง เช่น ส่วนตัว, เฉพาะบุคคล
๑๒. ลายมือเขียน หรือพิมพ์ที่ไม่เป็นระเบียบ
๑๓. ไม่มีชื่อผู้รับ
๑๔. มีชื่อ แต่ระบุตำแหน่ง หรือยศ ไม่ถูกต้อง
๑๕. สะกดคำผิดในคำง่าย ๆ
หากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติ สามารถติดต่อสอบถาม ด.ต.ธุมากร วงษ์ไพศาล กลุ่มงาน
เก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด กองบังคับการสายตรวจและปฎิบัติการพิเศษ (เจ้าหน้าที่ EOD) ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐-๖๕๔๒๕๒๕ หรือทางไลน์ ID : eod.tuma

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขอแสดงความเสียใจกับเหตุการ์ณที่เกิดขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *