อธิการบดีให้สัมภาษณ์ นิตยสาร Newsweek นิตยสารชั้นนำของโลก

DSC_4166-edit

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้สัมภาษณ์กับ Miss Shereen Jaeger (Project Manager) นิตยสาร Newsweek นิตยสารชั้นนำของโลก โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำเสนอมุมมองการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศไทยให้ผู้อ่านในแถบ ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชีย ได้อ่านและศึกษาเพิ่มเติมความรู้ โดยสามารถติดตามบทสัมภาษณ์ในนิตยสาร Newsweek ฉบับเดือนกันยายน 2559

DSC_4211-edit DSC_4234-edit2 DSC_4218 DSC_4226

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *