ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ราชมงคลพระนคร รับพนักงาน 2 อัตรา

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ราชมงคลพระนคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร 085-600-6172 คุณพัฒน์กฤษติ์ ตระกูลฉวี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *