รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยฯ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.arch.rmutp.ac.th หรือสมัครด้วยตนเอง ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2665-3777 ต่อ 6803 ตั้งแต่ วันที่ 2-10 สิงหาคม 2559 เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *