ประสานมือ 4 บริษัทเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

DSC_3416

ดาวน์โหลดไฟล์พรีเซนต์ เรื่องงานวิจัยและเทคโนโลยี ด้านการศึกษา ทิศทางการพัฒนา ของ คุณพีรพัฒน์ ศรีสกุลภิญโญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสานมือ 4 บริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัท สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด, บริษัท คูก้า โรโบติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท เฟสโต้ จำกัด, บริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม อาจารย์ นักศึกษา ฝึกฝนทำงานร่วมกับภาคธุรกิจ ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีสมรรถนะวิชาชีพที่ดีขึ้น ฯลฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

DSC_3321DSC_3319DSC_3318 DSC_3386DSC_3362 DSC_3387 DSC_3367DSC_3399DSC_3403DSC_3407DSC_3413 DSC_3420 DSC_3421 DSC_3424 DSC_3417DSC_3425 DSC_3427 DSC_3429 DSC_3431 DSC_3433

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *