คหกรรมฯ โชว์งานฝีมือไทยแดนอาทิตย์อุทัย

ญี่ปุ่นระยะที่ 2_43

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมไทย เช่น การแกะสลัก แป้งพวง มาลัยจากกระดาษ มาลัยข้าวตอก ว่าวไทย และพานพุ่ม ในงานศิลปะนานาชาติ Setouchi Triennale 2016 วันที่ 18 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2559 ณ Symbol Tower เมืองทะกะมะสึ ประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นระยะที่ 2_1169 ญี่ปุ่นระยะที่ 2_4271 ญี่ปุ่นระยะที่ 2_5209 ญี่ปุ่นระยะที่ 2_5871 ญี่ปุ่นระยะที่ 2_7242 ญี่ปุ่นระยะที่ 2_8383 ญี่ปุ่นระยะที่ 2_9538

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *