คหกรรมฯ จัดปรับพื้นฐานวิชาชีพนักศึกษาใหม่

พื้นฐานวิชาชีพ_1188

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชาชีพนักศึกษาใหม่รุ่น 59 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหาร โดยคณาจารย์ประจำสาขา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช

พื้นฐานวิชาชีพ_3469 พื้นฐานวิชาชีพ_4290 พื้นฐานวิชาชีพ_8468 พื้นฐานวิชาชีพ_9052

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *