คหกรรมโชว์ฝีมือ ต้อนรับนายกสปป.ลาว

13603296_1210362505681348_6764724888428338859_o

คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร‬ นำอาจารย์ นักศึกษา แสดงหัตถกรรมด้านการแกะสลักผลไม้ สาธิตการทำทองหยอด ฯลฯ เพื่อต้อนรับนายทองลุน สีสุลิน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 59 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

13559181_1210362509014681_2783838270000369256_oต้อนรับนายกลาว_364313613570_1210362512348014_5222845926920782009_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *