ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี 59

ราชมงคลพระนคร จัดโครงการไหว้ครูนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)

20160712140518450-1 20160712140518450-2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *