แสดงวัฒนธรรมไทย

งานประชุมออมสินโลก_7003

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมไทย ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (WSBI General Assembly Meeting 2016) โดยมีการ สาธิตการร้อยมาลัย สานปลาตะเพียน ขนมไทยชุดทอง ข้าวเกรียบปากหม้อ สาคูไส้หมู และเครื่องดื่มสมุนไพร ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ

งานประชุมออมสินโลก_5741 งานประชุมออมสินโลก_8394 งานประชุมออมสินโลก_553 งานประชุมออมสินโลก_5936 งานประชุมออมสินโลก_197 งานประชุมออมสินโลก_6130 งานประชุมออมสินโลก_1982

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *