แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

DSC_3245-edit

ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดยผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

DSC_3155 DSC_3184DSC_3158 DSC_3174 DSC_3175 DSC_3176 DSC_3182 DSC_3201 DSC_3209 DSC_3222 DSC_3252 DSC_3253 DSC_3257 DSC_3263

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *