เพิ่มศักยภาพด้านการออกแบบ

13438986_1269077173132928_2699461970128461202_n

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในหัวข้อ“การรีทัชภาพและจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ (Photo Retouch and Publication Design)” ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2559 เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะวิชาชีพการออกแบบและนำไปสู่การต่อยอดในอนาคต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณศักดา พันธุ์เพ็ง และ คุณสุธินี ปานเพ็ง นักออกแบบกราฟิกและรีทัชภาพ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยาย ทั้งนี้ขอเชิญ นักศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่าของคณะที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้ – 20 กรกฎาคม 2559 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ อาคาร 4 ห้อง 441 ศูนย์โชติเวช สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  อาจารย์ทินวงษ์  รักอิสสระกุล  โทร 0 2665 3777 ต่อ 5002