อบรมเขียนแผนธุรกิจสร้างผู้ประกอบการใหม่

อบรมเขียนแผนธุรกิจ_8619

ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ระยะที่ 2 ในการอบรมภาคทฤษฎี “หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจ” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *