ส่งเสริมอาชีพด้านสิ่งทอ

64560

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมการทำผ้ามัดย้อมจากครามธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมทักษะและความรู้ทางวิชาชีพแก่ผู้สนใจ เพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

64579 64578 64577 64566 64565 64563 64562 64587 64561 64559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *