สัมภาษณ์กับ คอลัมน์คลังปัญญา นิตยสารอนุรักษ์

DSC_0482

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) ให้สัมภาษณ์กับ คอลัมน์คลังปัญญา นิตยสารอนุรักษ์ ถึงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นมาของเรือนหมอพร ซึ่งสามารถติดตามผลงานได้ในนิตยสารอนุรักษ์ เดือนสิงหาคม 2559

DSC_0513

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *