ราชมงคลพระนคร สัมมนา TOR เข้ม เน้นประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

DSC_1865-

ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาแนวทางการกำหนดTOR และประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคาให้กับผู้บริหารและบุคลากร เพื่อให้ได้ผู้เสนอราคาพัสดุที่มีคุณภาพโดยเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

DSC_1824 DSC_1828 DSC_1834 DSC_1836 DSC_1842 DSC_1845 DSC_1846 DSC_1852 DSC_1854 DSC_1862 DSC_1866+67

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *