ราชมงคลพระนคร ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในงาน Thai Festival

111985

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี และ ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานพิธีเปิดพร้อมนำผลงานด้านหัตถกรรม อาทิ การแกะสลักผักผลไม้ งานมาลัยจากผ้า งานใบตองจากผ้า เครื่องแขวนลูกปัด งานประดิษฐ์จากผ้าพื้นเมือง ขนมครก ในงานเทศกาลไทย Thai Festival  ซึ่งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยต่อชาวต่างชาติ ณ นครแวนคูเวอร์

นอกจากนี้อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยังได้จัดแสดงผลงานและสอนการร้อยมาลัย การแกะสลักผักผลไม้และเครื่องแขวน ในงานเทศกาลไทย “Thai Festival 2016” ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส  ระหว่างวันที่9-10 กรกฎาคม 2559

Thai Festival 2016_614Thai Festival 2016_2829แคนนาดา 2_7292แคนนาดา 2_7แคนนาดา 2_148แคนนาดา 2_508แคนนาดา 2_1926แคนนาดา 2_2488แคนนาดา 2_2596แคนนาดา 2_2654แคนนาดา 2_4236แคนนาดา 2_4416แคนนาดา_1017แคนนาดา_1063แคนนาดา_2359แคนนาดา_7688แคนนาดา_3518แคนนาดา_7658แคนนาดา_8381แคนนาดา 2_7374แคนนาดา 2_9191แคนนาดา 2_3259

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *