ราชมงคลพระนคร ร่วมศึกษาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ

DSC_0462

นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมศึกษาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตร วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 1 ภาคที่ 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองศิลปวัฒนธรรม โทร. 02-665-3777 ต่อ 6624, 6235

DSC_0464DSC_1543 DSC_1554

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *