ราชมงคลพระนคร ร่วมถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี

DSC_2850-

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผู้บริหารบันทึกเทปกล่าวอาศิรวาทถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

DSC_2829-edit

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *