ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท (MBA)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งหมด 5 กลุ่มวิชาได้แก่ การบัญชี การตลาด การเงิน การจัดการ และสารสนเทศ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2559 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-8594-05599 หรือ www.bus.rmutp.ac.th

Poster_MBA-01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *