ราชมงคลพระนคร พัฒนาผู้บริหาร

DSC_1703-

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจำปี 2559 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2559 ซึ่งมีกิจกรรมการบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ หัวข้อ “ข้อบกพร่องกรณีทุจริตทางงานคลัง แนวทางเฝ้าระวังและป้องกัน” หัวข้อ“ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ปัญหาและแนวทางการดำเนินการ” โดยนายกริช บัวทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผลคดีปกครอง สำนักความรับผิดทางแพ่ง กรมบัญชีกลาง

DSC_1702-edit DSC_1704-editDSC_1709DSC_1710DSC_1712DSC_1714DSC_1716DSC_1717DSC_1720DSC_1722DSC_1724DSC_1725DSC_1728

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *