ราชมงคลพระนคร บันทึกเทปถวายพระพรในหลวง

DSC_2874-edit

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหารบันทึกเทปกล่าวอาศิรวาทถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 88 พรรษา ณ ห้องปฏิบัติการทางโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

DSC_2877-edit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *