ราชมงคลพระนคร “จัดไหว้ครู”

DSC_2277

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีไหว้ครูและมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี  ทั้งนี้มีนักศึกษาระดับ ปวช. จาก    คณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๖๖ คน และคณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน ๓๗๕ คน  รวมกว่า ๕๐๐ คน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยได้รับความร่วมมือในการจัดการแสดงและขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ จาก ชมรมศิลปะการแสดง  การบรรเลงดนตรีไทยประกอบพิธีต่างๆ โดยชมรมดนตรี  รวมไปถึงการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษา ระดับ ปวช. จากชมรมสันทนาการ ราชมงคลพระนคร ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษาจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ เพราะนักศึกษาคือ “หัวใจ” ของมหาวิทยาลัย

DSC_2132 DSC_2137 DSC_2151 DSC_2160 DSC_2188 DSC_2214 DSC_2215 DSC_2262 DSC_2284 DSC_2294 DSC_2308 DSC_2333 DSC_2343 DSC_2369 DSC_2412 DSC_2414 DSC_2420 DSC_2433 DSC_2440 DSC_2448 DSC_2463 DSC_2472 DSC_2473 DSC_2476 DSC_2478 DSC_2480 DSC_2487 DSC_2500 DSC_2507 DSC_2510 DSC_2525 DSC_2546 DSC_2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *