ราชมงคลพระนคร‬ ร่วมบันทึกลงนามความเข้าใจ ด้านการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ

DSC_1265

รองศาสตราจารย์สุภัทรา ไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยราชมงคลอีก 4 แห่ง จับมือกับ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ บันทึกลงนามความเข้าใจ (Memorandum of Understanding – MOU) ด้านการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ (Advanced CDIO-based Education Workshop : Introduction to CDIO (Advanced) Initiative) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

DSC_1209 DSC_1226 DSC_1230 DSC_1231 DSC_1248 DSC_1255

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *