ราชมงคลจับมือกฟภ. ช่วยลดประหยัดพลังงาน

DSC_2633

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ นายวิลาศ งามแสงรุ่งสาโรจน์ รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลงนามความร่วมมือ (MOU) ในโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน  ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

DSC_2625 DSC_2630 DSC_2631 DSC_2643

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *