นศ.ราชมงคลพระนครปิ๊งไอเดีย “มอเตอร์ไซค์มิเตอร์”

DSC_0986 DSC_0987หลายคนคงพบเห็นข่าวการโก่งอัตราค่าโดยสารวินมอเตอร์ไซค์อยู่บ่อยครั้งตามหน้าหนังสือพิมพ์ แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะออกนโยบายในการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง โดยการติดป้ายแสดงราคาค่าโดยสารเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง นายถิรพงศ์ อยู่อาจินต์ นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเพื่อนร่วมทีมอีก 2 คน จึงปิ๊งไอเดียทำเครื่องคิดอัตราค่าโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้าง

 

DSC_1026

DSC_1042DSC_1052

DSC_1057

นายถิรพงศ์ เล่าว่า เครื่องคิดอัตราค่าโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างใช้อุปกรณ์หลักๆ เพียง 3 ส่วน คือ เซนเซอร์ตรวจจับระยะการวิ่งของรถ ไมโครคอนโทรลเลอร์ (หน่วยประมวลผลขนาดเล็ก) เป็นตัวหลักการควบคุมระบบการทำงาน ซึ่งมีการเขียนโปรแกรมการประมวลผลการคิดอัตราค่าโดยสาร อ้างอิงตามกรมการขนส่งทางบกซึ่งระบุไว้ 2 กิโลเมตรอัตราค่าโดยสารไม่เกิน 25 บาท จากนั้นกิโลเมตรต่อไปให้คิดเพิ่มไม่เกิน 5 บาท นอกจากนี้มีหน้าจอแสดงผลชัดเจนและเป็นธรรม ขณะที่ราคาต้นทุนอุปกรณ์เครื่องนี้อยู่ที่ 3,000 บาท หากผลิตในปริมาณมากๆ ราคาก็จะลดลง กระบวนการทำงานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสด้วยการเปิดระบบการทำงานและกดปุ่มเริ่มต้นจับระยะทาง ความท้าทายในการทำงานจะอยู่ที่การเขียนโค้ดต้องใช้ความรู้ในห้องเรียนและการสืบค้นจากทางอินเตอร์เน็ต ในอนาคตจะมีการนำไปต่อยอดเพื่อให้ผลิตออกมาใช้ได้อย่างแพร่หลาย

DSC_1030

ด้าน ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า “ภูมิใจกับแนวคิดของนักศึกษาที่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์เข้ามาช่วยลดปัญหาในสังคม นอกจากนี้ตัวนักศึกษาเองยังได้นำความรู้ ความสามารถในห้องเรียนมาปรับใช้กับการทำงานได้เป็นอย่างดี ผมในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมที่จะสนับสนุนผลงานโดยจะส่งผลงานเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อหาทุนในการพัฒนาผลงานของนักศึกษาต่อไป

อย่างไรก็ตามทุกปัญหาในสังคมจะหมดไป หากทุกคนอยู่ในกฎระเบียบ ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน ผู้สนใจผลงานสามารถติดต่อได้ที่ 02-665-3777 ต่อ 6930 หรือ www.rmutp.ac.th

DSC_1005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *