คหกรรมฯ ศึกษางานศิลปะ ณ แวนคูเวอร์

13606658_849081915235872_3560272700470975662_n

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี และ ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรศาสตร์ เข้าศึกษาด้านการออกแบบ สื่อศิลปะ การทำอาหาร ฯลฯ เพี่อมาประยุกต์ใช้การเรียนการสอนในปัจจุบัน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ The Art Institute of Vancouver นครแวนคู

13669809_849082061902524_8574993380247134464_n13614951_849082168569180_3985524233574406651_n13607016_849082065235857_6552023431307452223_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *