ครบรอบวิทยาเขตเทเวศร์

DSC_0853

ผศ.ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเนื่องในวันสถาปนาวิทยาเขตเทเวศร์ ครบรอบปี 68 ปี เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ในวันที่8 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

DSC_1608 DSC_1620DSC_1614 DSC_1629 DSC_1633 DSC_0740DSC_0733DSC_0791DSC_1663 DSC_0859DSC_1672 DSC_0817DSC_0828DSC_0832DSC_1683 DSC_1684

DSC_0834 DSC_1695DSC_0750DSC_0851

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *