คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.mct.rmutp.ac.th หรือสมัครด้วยตนเอง ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (งานบุคลากร) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2665-3777 ต่อ 6803 ตั้งแต่ วันที่ 27 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *