การแข่งขันการสร้างสะพานด้วยไม้ไอศครีม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมการสร้างสะพานด้วยไม้ไอศกรีม Engineering RMUTP โดยได้รับเกียนติจาก ผศ.วัชรินทร์ แสงมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน ซึ่งมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 40 ทีม 2 ประเภท คือ ประเภทนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 25 ทีม และประเภทบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษาสถาบันอื่น และเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 ทีม

ผู้ชนะเลิศประเภทนักศึกษาได้แก่ ทีมของนางสาวปีร์วรา เครือแตงและนายณัฏร์ งามจบ นักศึกษา สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์

DSC_2777

ผู้ชนะเลิศประเภทบุคคลภายนอก ได้แก่ นายสมยศ แสงจันทร์  เจ้าหน้าที่หน่วยงานวิชาการทางสัมคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

DSC_2781

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้มอบรางวัล  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

DSC_2659 DSC_2665 DSC_2713 DSC_2712 DSC_2708 DSC_2704 DSC_2702 DSC_2700 DSC_2696 DSC_2680 DSC_2671 DSC_2669

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *