ราชมงคลพระนคร เปิดเวทีดีไซเนอร์หน้าใหม่

 ราชมงคลพระนครจัดงานแฟชั่นโชว์ผลงาน นศ. กว่า 100 ชุด ตอกย้ำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ

DSC_8859

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ แสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครั้งที่7 ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

DSC_8539DSC_8545DSC_0108

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า ในทุกๆ ปีการศึกษา ทางคณะจะมีการจัดโครงการแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ภายใต้แนวคิด The Debut Project  ครั้งที่7 เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษานำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน       สู่สังคม อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ ซึ่งในปีนี้จัดแสดงผลงานกว่า 100 ชุด และมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษา 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

DSC_0097DSC_0096

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภาพรรณ ยุเหล็ก คณบดี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น กล่าวว่า ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “IS-SA-RA” เป็นการนำเสนอความคิดอย่างอิสระผ่านศิลปวัฒนธรรม  ความเชื่อ  ความศรัทธา  ธรรมชาติ และสะท้อนความเป็นไทย มารวมอยู่ในเครื่องแต่งกาย อาทิ ชุด MUSLIM เป็นเครื่องแต่งกายมุสลิมซึ่งมีการออกแบบลวดลายที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการผู้บริโภค , ชุด TA-WA-RA-WA-DEE รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะปูนปั้นสมัยทวารวดี โดยออกแบบลวดลายแบบทับซ้อนให้เกิดความสวยงาม แปลกใหม่และยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย ฯลฯ ผู้สนใจสามารถร่วมชมนิทรรศการได้

ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2559 ทางคณะได้จัดนิทรรศการนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติมที่โทร 02-665-3777 ต่อ 3010 หรือ http://www.itfd.rmutp.ac.th

DSC_8887DSC_8907

S__2449483DSC_0332

ภาพบรรยากาศ

DSC_0111 DSC_8552 DSC_8554 DSC_8557 DSC_8562 DSC_8565 DSC_8566 DSC_8572 DSC_8574 DSC_8574--0131 DSC_8577 DSC_8580--0132 DSC_8581 DSC_8586--0133 DSC_8587 DSC_8590 DSC_8590--0137 DSC_8598 DSC_8598--0140 DSC_8603 DSC_8610 DSC_8610--0144 DSC_8615 DSC_8615--0146 DSC_8618 DSC_8618--0149 DSC_8628 DSC_8628--0151 DSC_8630 DSC_8630--0155 DSC_8636 DSC_8636--0157 DSC_8643 DSC_8643--0158 DSC_8646 DSC_8646--0164 DSC_8651 DSC_8656 DSC_8660 DSC_8660--0171 DSC_8665 DSC_8665--0173 DSC_8669 DSC_8669--0177 (1) DSC_8669--0177 (2) DSC_8671 DSC_8675 DSC_8675--0182 DSC_8679 DSC_8679--0184 DSC_8681 DSC_8681--0187 DSC_8687 DSC_8687--0190 DSC_8691 DSC_8692--0196 DSC_8700 DSC_8700--0202 DSC_8704 DSC_8704--0203 DSC_8706 DSC_8706--0207 DSC_8713 DSC_8713--0209 DSC_8715 DSC_8715--0215 DSC_8720 DSC_8720--0219 DSC_8725 DSC_8725--0220 DSC_8733 DSC_8733--0223 DSC_8735 DSC_8735--0227 DSC_8739 DSC_8739--0230 DSC_8741 DSC_8741---0238 DSC_8745 DSC_8745--0241 DSC_8747 DSC_8747--0247 DSC_8751 DSC_8753 DSC_8756 DSC_8760 DSC_8766 DSC_8766--0260 DSC_8767 DSC_8767--0262 DSC_8770 DSC_8770--0265 DSC_8774 DSC_8774--0270 DSC_8778 DSC_8778--0274 DSC_8783 DSC_8783--0278 DSC_8787 DSC_8787---0281 DSC_8792 DSC_8792--0283 DSC_8794 DSC_8794--0289 DSC_8800 DSC_8800--0290 DSC_8811 (1) DSC_8811 (2) DSC_8811 (3) DSC_8811 (4) DSC_8811 (5) DSC_8845 DSC_8854

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *