เยี่ยมชมอนุสรณ์แห่งการตื่นรู้

DSC_8013

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำสมาชิกชมรมพระนครอาวุโส เยี่ยมชมอนุสรณ์แห่งการตื่นรู้ ณ วัดทิพย์สุคนธาราม จ.กาญจนบุรี

DSC_7968 DSC_7977 DSC_7988 DSC_7989DSC_8006 DSC_8007 DSC_8025 DSC_8028 DSC_8039 DSC_8057 DSC_8112 DSC_8113DSC_8016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *