เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้

DSC_9872

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทำงาน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ ราชมงคลพระนคร

DSC_9913DSC_9874DSC_9882DSC_9889DSC_9875DSC_9931DSC_9863DSC_9866DSC_9870

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *