อบรมยุทธศาสตร์

DSC_8269

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น”  โดยได้รับเกียรติจาก

  • ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  • ดร.จตุพล ยงศร หัวหน้าสาขาวิชาการอุดมศึกษา สาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง อาจารย์สาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่  2- 3  มิถุนายน 2559 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

DSC_8107DSC_8260DSC_8255DSC_8243 DSC_8252DSC_8246
DSC_8177
DSC_8175 DSC_8173 DSC_8147


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *