ร่วมใส่เสื้อเหลืองเพื่อร่วมถวายความจงรักภักดี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559

k70มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมใส่เสื้อเหลืองเพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *