ราชมงคลพระนคร รับสมัคร นักประชาสัมพันธ์  1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดกองสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีตามสาขาที่สังกัดกำหนด ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล www.hrm.offpre.rmutp.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองตั้งแต่ 16–27 มิถุนายน 2559 ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร โทร 0-2665-3777 ต่อ 6064

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *