ราชมงคลพระนคร อวดฝีมือครัวโลก

เผยแพร่วัฒนธรรมไทย_2124

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำงานหัตถกรรมไทยและอาหารไทย จัดแสดงต้อนรับทูตานุทูตกว่า100 ประเทศ ให้ได้ชมและชิม ในงาน Thai  Night ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์วัฒนธรรม         ประเทศฮังการี

เผยแพร่วัฒนธรรมไทย_4990เผยแพร่วัฒนธรรมไทย_2186 เผยแพร่วัฒนธรรมไทย_5367 เผยแพร่วัฒนธรรมไทย_9000เผยแพร่วัฒนธรรมไทย_8201เผยแพร่วัฒนธรรมไทย_7111เผยแพร่วัฒนธรรมไทย_4612เผยแพร่วัฒนธรรมไทย_4405เผยแพร่วัฒนธรรมไทย_6748เผยแพร่วัฒนธรรมไทย_1760

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *