ราชมงคลพระนคร ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรม

# โปแลนด์_3363

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ร่วมจัดแสดงงานหัตถกรรมไทย อาหารและขนมไทย อาทิ มาลัยข้าวตอก สานปลาตะเพียน ขนมครก ส้มตำ ลูกชุบ และขนมเบื้อง ในงาน งาน Thai Festival 2016 เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ณ Krakow Old  Town City Center ประเทศโปแลนด์

# โปแลนด์_989 # โปแลนด์_3841 # โปแลนด์_1854 # โปแลนด์_6972# โปแลนด์_4006 # โปแลนด์_9019# โปแลนด์_5075 # โปแลนด์_3363 # โปแลนด์_2103 # โปแลนด์_3038# โปแลนด์_1547# โปแลนด์_9438# โปแลนด์_4933# โปแลนด์_9045# โปแลนด์_7741

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *