ราชมงคลพระนคร ร่วมพัฒนาชุมชน

83286

ผศ. ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำอาจารย์และนักศึกษา ถ่ายทอดความรู้พร้อมทั้งสาธิตการผสมเครื่องดื่มให้กับชาวบ้านและผู้สนใจ เพื่อนำไปต่อยอดสร้างอาชีพในอนาคต ในโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาชุมชนสู่การนับถอยหลังเปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานการเรียนรู้หอชมเมือง สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 14-28 พฤษภาคม 2559 ณ จ.สมุทรปราการ

83297832908329383301

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *