รองเสนาธิการทหารเรือและคณะนายทหารเรือ เข้าสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

S__6316276

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับพลเรือโทจุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือและคณะนายทหารเรือ เข้าชมเรือนหมอพรพร้อมบวงสรวงสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559

S__6316277

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *