ผู้นำคุณธรรม

_MG_1641

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการสร้างผู้นำคุณธรรมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน ระยะที่ 1 การฝึกอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมกรมหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *