ประกาศ! เลื่อนเวลาการเข้ารับทรานสคริปต์กิจกรรมของนักศึกษา

นักศึกษาที่ยื่นขอใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Student Activity Transcript) สามารถเข้ารับได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ณ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-665-3777 ต่อ 6508

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *