นศ.ราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลความประพฤติดี

DSC_0051

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน “พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี2559 เนื่องในวันวิสาขบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ” โดยมีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกทั่วประเทศจำนวน 500 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   ราชมงคลพระนคร คัดเลือกนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและทำประโยชน์ทางพุทธศาสนา ได้แก่

  • นายพรเทพ กำเหนิดพรต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และนายกองค์การนักศึกษา
  • นางสาวชญานิศ ไก่แก้ว นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
  • สิบเอกทศพล พรจรุงศักดิ์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • นายปรีชา แต้ภักดี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

DSC_0072

ซึ่งเข้ารับรางวัลกับฯพณฯ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ณ หอประชุมพระชินวงศ์สภา วัดพิชยฐาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

นายพรเทพ กำเหนิดพรต หนึ่งในผู้ได้รับรางวัลกล่าวว่า “ผมจะใช้เวลาว่างจากการเรียนเข้าวัดและตามพระบิณฑบาต เพราะช่วยทำให้จิตใจสงบ นอกจากนี้ผมยังชอบนำคำสอนดีๆ ที่ได้จากหลวงพ่อมาปฏิบัติ เผยแพร่ไปยังกลุ่มเพื่อนที่สนิทอีกด้วย การได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลนี้จึงทำให้รู้สึกภูมิใจมาก ผมจะรักษาความดีและเผยแพร่ศีลธรรมอย่างสม่ำเสมอ”

DSC_0055DSC_0063 DSC_0065 DSC_0068 DSC_0069DSC_0050

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *