คณะผู้บริหาร ร่วมใส่บาตรถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

DSC_7702

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร ร่วมใส่บาตรถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 12สิงหาคม 2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

DSC_7705

DSC_7679

DSC_7690

DSC_7721DSC_7742DSC_7731 DSC_7711
DSC_7715
DSC_7713


DSC_7780
DSC_7819 DSC_7838

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *