กองศิลปวัฒนธรรม นำบุคลากรสร้างผู้นำด้านคุณธรรม

DSC_9559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อสร้างผู้นำทางคุณธรรมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้เข้าร่วมจะสร้างความตระหนักด้านคุณธรรม วัฒนธรรม และถ่ายทอดความรู้ต่อไป ระหว่างวันที่ 25 – 28 ณ จ.อุบลราชธานี

DSC_9566 DSC_9571 DSC_9586 DSC_9593 DSC_9594 DSC_9616 DSC_9649 DSC_9650 DSC_9656 DSC_9659 DSC_9661 DSC_9686 DSC_9883 DSC_9887 DSC_9898 DSC_9901 DSC_9906 DSC_9910

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *