อุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดอบรมทำผ้ามัดย้อม

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำมัดย้อมจากครามธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต โดยภายในงานมีการจัดอบรมทำผ้ามัดย้อมบาติกและมัดย้อมสีธรรมชาติ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ คล้ายจ้อยและ ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ ผู้เชื่ยวชาญด้านมัดย้อมบาติกและการย้อมสีธรรมชาติ เป็นวิทยากร ผู้สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2665-3555 ต่อ 3024 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. อาคาร 1 ชั้น 4 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

13232988_1706558406262261_5742822163355088863_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *